Menu
Beyin Tümörleri

Dikkat Edilmeli!

Beyin tümörleri en sık görülen kanser türleri olmasa da çok ağır klinik tablolara neden olabilirler.

Beyin Tümörleri

Her yaşta görülebilmekle beraber daha ileri yaşta görülmektedir, ancak bazı spesifik tipleri daha genç kişilerde daha sık olarak ortaya çıkabilmektedir. Daha çok çocukluk çağı tümörlerin de belirgin olmakla beraber %5 kadar beyin tümöründe genetik geçiş olabilmektedir. Ayrıca Klasik kanser tetikleyici faktörler ve radyasyon beyin tümörü gelişimini tetikleyebilir.

Beyin tümörünün en yaygın belirtileri baş ağrısı ve/veya bulantı kusma, vücudun belirli bir bölge yada tarafında uyuşukluk tutmama, dengesizlik ve sara nöbetleridir. Nöbet, aniden gelebilir ya da el, kol ya da bacaklarda seğirme şeklinde olabilir. Ya da tüm vücudu da etkileyebilir. Büyüyen bir tümör, kafatası içinde basıya ve basınç artışına neden olabilir. beyin tümörleri , çevresindeki beyin dokusuna baskı yaparak çok farklı ve çeşitli problemlere neden olabilirler kişilik değişikliği ve düşünme, konuşma, hatırlama ya da konsantre olmayla ilgili sorunlara da neden olabilirler. Tanı için genelde ayrıntılı bir tıbbi muayene ve takibinde BT, MRI gibi görüntüleme tetkikleri ve EEG çoğu zaman için yeterli olmakla birlikte nadirde olsa PET CT yada sintigrafi vs tetkiklere de ihtiyaç duyulabilir.

Beyin tümörleri birincil ve metastatik (Başka bir yerden sıçrama bulaşma yolu ile oluşanlar) olarak iki ana gruba ayrılır. Akciğer, meme, böbrek, mide, bağırsak (kolon) ve melanom cilt kanseri, bunların tamamı beyne sık yayılabilen kanserlerdir. Birincil beyin tümörleri ise onlarca farklı gruba ayrılabilir. Bunlar genellikle geliştikleri hücrenin adı ile anılmaktadırlar. En yaygını beyindeki sinir hücrelerini destekleyen hücrelerden gelişenlerdir. Bunlar gliyal hücreleri olarak adlandırılırlar. Gliyal hücrelerinin tümörü ise gliyoma olarak adlandırılır. Ayrıca, beyin tümörleri beyin geliştikleri bölge ile de adlandırılmaktadırlar.

Beyin tümörlerinin diğer bir değerlendirme kriteri de iyi huylu (Çervre ve uzak dokulara yayılmayan) yada kötü huylu (Çevre ve uzak dokulara yayılan) olmalarıdır.

Hücreler mikroskop altında incelenir. Tümör ne kadar anormal görünüyorsa o kadar hızlı gelişir ve daha yüksek bir dereceye sahip olur. Pratik bir kural olarak, düşük dereceli tümörler benign (iyi huylu) ve yüksek dereceli olanlar ise malign (kötü huylu) olarak kabul edilirler.

İyi huylu, genellikle tümörün nispeten daha yavaş büyüdüğü anlamına gelmektedir. Tamamen alındıktan sonra çok nadiren tekrarlar ve nadiren yayılır. Ameliyat sonrası kemoterapi ya da radyoterapi ile tedavi edilmesine gerek bile olmayabilir.

Kötü huylu, genellikle tümörün nispeten daha hızlı büyüdüğü anlamına gelmektedir. Tamamen alınmış olsa bile ameliyat sonrasında tekrarlar. Beynin diğer kısımlarına ya da omuriliğe yayılabilir. Tekrarlamasını durdurmak ve durdurmayı denemek için radyoterapi ya da kemoterapi gereklidir.