Günlük yaşantıda kısıtlılığa neden olan baş ağrısıdır. Kronik günlük baş ağrılarında uzun ...

Günlük yaşantıda kısıtlılığa neden olan baş ağrısıdır. Kronik günlük baş ağrılarında uzun süreli ve etkin tedavi, ağrının sıklığı ve şiddetinin azalmasını sağlayarak başarılı olabilir.

Nedenleri

Birincil olmayan kronik günlük baş ağrılarına bazı nedenleri şöyle sıralanabilir;

 • Beyin içindeki veya etrafındaki kan damarları ile ilgili sorunlar, inme
 • Menenjit gibi enfeksiyonlar
 • Çok yüksek veya çok düşük kafa içi basıncı
 • Beyin tümörü
 • Travmatik beyin hasarı
 • Aşırı ilaç kullanım baş ağrısı

Epizodik baş ağrıları migren ya da gerilim baş ağrıları olanlarda çok sık ağrı kesici ilaç alan kişilerde gelişir. Haftada iki günden fazla ağrı kesici veya analjezik ilaç kullanıyorsanız ‘rebound’ baş ağrısı ile karşılaşmanız daha yüksektir.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Risk Faktörleri

Sık baş ağrısı gelişimine sebep olan faktörler:

 • Kadın cinsiyet
 • Yüksek kaygı düzeyi
 • Depresyon- karamsarlık
 • Uyku bozuklukları
 • Şişmanlık
 • Horlama
 • Aşırı kafein tüketimi
 • Aşırı ağrı ilacı kullanımı
 • Diğer kronik ağrı yaratabilecek durumlar

Komplikasyonları Nelerdir?

Kronik olarak günlük baş ağrısı çekiyorsanız bununla beraber depresyon, uyku ve kaygı bozukluğu gibi durumlar gelişebilir.

Doktor randevusuna gitmeden önce basit birkaç hazırlık yapabilirsiniz. Örneğin; baş ağrınızın şiddetini, ne kadar sürdüğünü, başladığı an da neler yaptığınızı, ne kadar süre sonra ilaç aldığınızı, öncesinde tetikleyecek bir durum olup olmadığını günlük şeklinde tutabilirsiniz.

Sizin veya size yakın insanların fark ettiği belirtileri not alabilirsiniz. Büyük değişiklikler ve günlük stresler dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerinizi yazabilirsiniz. Bunların dışında kullanmış olduğunuz vitaminler ve ilaçların kullanım sıklığından, kullanım şekline kadar doktorunuza bildirebilirsiniz.

Doktorunuza soracağınız sorularınızı da bir kenara yazabilirsiniz. Kronik baş ağrısı ile ilgili doktorunuza aşağıdaki soruları danışabilirsiniz.

 • Benim baş ağrılarımın olası nedeni nedir?
 • Bir başka olası nedeni var mı?
 • Hangi testlerin yapılması gerekli?
 • Benim durumum geçici mi yoksa süreğen mi?
 • Var olan diğer sağlık koşullarımla bu durumu bir arada nasıl yönetebilirim?
 • Başka bir bölümden (Kardiyoloji, Endokrinoloji, Psikiyatri vs.) uzmana görünmeli miyim?

Bu konuda önerebileceğiniz kitap, broşür gibi basılı materyal var mıdır? Hangi siteleri okumamı tavsiye edersiniz gibi soruları çekinmeden doktorunuza iletmelisiniz. Ayrıca varsa diğer sorularınızı da sormakta tereddüt etmeyin.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Belirtileri

En az üç ay süreyle veya ayda 15 günden fazla baş ağrısı yaşanması kronik günlük migrendir. Birincil kronik baş ağrılarında, radyolojik görüntüleme işlemlerinde beyinde ağrılara neden olabilecek başka bir sebep bulunmaz.

 • Kısa veya uzun süreli olarak iki tip kronik günlük baş ağrısı vardır. Uzun süreli olanlarda ise hasta her gün en az dört saat ağrı çeker.
 • Kronik migren
 • Kronik gerilim tipi baş ağrısı
 • Yeni günlük süreğen baş ağrısı
 • Hemikrania kontinua
 • Kronik Migren

Her baş ağrısı kronik migren olmamakla birlikte her baş ağrısı atağı da migren değildir. Epizodik migreni olan hastalarda atakların sıklaşıp süreğenleşmesine kronik migren denir.

Hastanın en az üç ay süreyle ayda 15 günden fazla ağrısı varsa, ağrıların sekiz tanesinin migren karakterine sahipse ve hasta 4 saatten uzun bir süre ağrı çekiyorsa kronik migren teşhisi konulur. Migrene, baş ağrısının aşağıdaki özellikleri eşlik eder;

Başınızın bir tarafı veya her iki tarafını etkileyebilir

Zonklama hissi Orta-ağır şiddette ağrı Rutin fiziksel aktiviteler ile artabilmektedir.

Ve aşağıdakilerden en az birine neden olur:

 • Bulantı, kusma ya da her ikisi
 • Işığa ve sese aşırı duyarlılık

Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Bu baş ağrısı atakları genellikle; hafif ya da orta şiddetli, kafanın her iki tarafını etkileyen basınç veya sıkıştırma şeklinde devam eder. Bazı hastaların saçlı derilerinde hassasiyet meydana gelebilir. Rutin olarak yapılan fiziksel aktivite ağrıya etki etmez veya ağrıyı arttırmaz.

Yeni Günlük Süreğen Baş Ağrısı

Bu tip baş ağrısı, daha önce ağrı şikayeti olmayan kişilerde aniden ortaya çıkar. Baş ağrısı ilk üç gün içinde sabit bir hale gelir. Başın her iki tarafına etki etme, baskı veya sıkma hissiyatına sebep olmak (ancak zonklama değil), hafif veya orta derece olarak görülür. Bu tip ağrılarda rutin yapılan fiziksel aktiviteler ağrıyı arttırmaz.

Hemikrania Kontinua

Bu baş ağrısı tipi başınızın sadece bir tarafına etki eder. Ağrı tipi günlük ve sürekli olarak devam etmekle birlikte ağrısız dönem yoktur. Ağrı seyri genellikle orta şiddetli olur ve reçeteli ağrı indometazine yanıt verir. Bu ağrılar bazen migrene benzeyen belirtiler ile birlikte daha şiddetli bir hal alabilir.

Hemikrania kontinua tipi baş ağrısında, göz yaşarması, başın ağrıdığı tarafta göz kızarması, burun tıkanıklığı veya akıntısı, göz bebeğinde küçülme, göz kapağı düşüklüğü veya huzursuzluk hissi gibi belirtilerin en az bir tanesi bulunur.

Ne Zaman Bir Doktoru Görmelisiniz?

Ara sıra yaşanan baş ağrıları tıbbi bir müdahale gerektirmez ve geçici olur. Fakat haftada iki günden daha fazla sürüyorsa, her ağrıda bir veya birden fazla ağrı kesici almanız gerekiyorsa ve bilinen baş ağrınıza göre daha kötüleşiyorsa en kısa zamanda bir doktorla görüşmelisiniz.

Birincil kronik günlük baş ağrısının nedenleri henüz net olarak anlaşılabilmiş değildir ve altta yatan herhangi bir sebep yoktur.

Kronik Günlük Baş Ağrısı / Kronik Migren Tedavileri

Koruyucu ilaç tedavileri, ilaç aşırı kullanım baş ağrısının da süreğen baş ağrısına katkıda bulunup bulunmadığına bağlı olarak değişir. Ağrı kesicileri haftada en az üç gün alıyorsanız, tedavide ilk adım doktorunuzun bu ilaçlardan vazgeçmeye ya da bu ilaçları azaltmaya yönelik seçenekler sunması olacaktır.