Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü ismi verilir.

Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü ismi verilir. Bu tümörler, beynin içinde oluşabildiği gibi, beynin çevresindeki dokulardan da kaynaklabilir ve kafatasının içine doğru büyüyebilirler. Kafatası içinde yerleşen tümörler basınç artışına bağlı olarak, belirgin belirtiler gösterebilirler. Beyin tümörlerinin en önemli belirtileri; şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusmadır.

Dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörlerinin görülme oranı artıyor. Birçok kanser türünde olduğu gibi, beyin tümörlerinin neden geliştiğine dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Beyin tümörleri ve yaş ilişkisi üzerine yapılan çalışmalara göre; dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörlerinin görülme olasılığı artmaktadır. Ancak beyin tümörü her yaş grubunda görülebilir. 

Dünya nüfusunun yaşlanması nedeniyle, toplumda beyin tümörlerinin görülme oranının giderek sıklaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmalar her 100 bin kişiden 5'inde bir beyin tümörünün geliştiğini gösteriyor. Bu oranın ilerleyen yıllarla artacağı öngörüsüyle, bilim insanlarının dikkatleri; beyin tümörlerinin tedavisine ve sonrasında yaşam kalitesine odaklanıyor.

Beyin tümörleri yaşam kalitesinin ve süresinin düşmesine neden olabilir, hekim kontrolünde müdahale ve tedavi edilmelidir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörleri, kafatası içinde yerleşen tümörler oldukları için kafatası içinde basınç artışına bağlı olarak şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi yaygın belirtiler görülebiliyor.
Bunun dışında beynin etkilenen bölgesine göre farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Bunlar;
sağ veya sol vücut yarısında kuvvetsizlik,

  • uyuşma,
  • yürüme bozukluğu,
  • görme kaybı,
  • işitme kaybı,
  • hafıza bozukluğu,
  • konuşmada güçlük,
  • dengesizlik.
  • Hipofiz bezi tümörlerinde ise; adet düzensizliği, el ve ayaklarda büyüme gibi çeşitli hormonal bozukluklar ortaya çıkabiliyor.

Tanı Yöntemleri

Beyin Tümörleri Nasıl Teşhis Edilir?
Beyin tümörlerinin tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri; beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Bazı özel tümörlerde beyin tomografisi çok değerli bilgiler vermektedir. Ancak günümüzde beyin tümörü tanısında standart, manyetik rezonans görüntülemedir.

Beynin yapısı, tümörün bulunduğu bölge, bazen tümörün cinsi ile bu tümörden beynin ve sinirlerin ne kadar etkilendiği konusunda ayrıntılı bilgi alınıyor. Bunların dışında anjiyografi, PET gibi farklı bazı yöntemlere de ihtiyaç duyulabiliyor. Bunlarla tümörün kanlanma özellikleri, kötü huylu olup olmadıkları konusunda bilgi elde edilebiliyor.

Tedavi Yöntemleri
Beyin tümörlerinin tedavisinde temel olarak 3 ayrı yöntem kullanılıyor. Bunlar; cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi. Bu yöntemlerden genellikle cerrahi yöntem ön plana çıkıyor. Bunun nedeni; tümörlerin genellikle kafatası içinde beyine baskı yapmaları ve kafa içi basıncı arttırmalarıdır.

Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavide; tümörün çıkartılması, beyin ve sinirlerin rahatlatılması ve tümörün cinsinin saptanması için patolojik inceleme olanağı bulunuyor. Üstelik günümüzde cerrahi tedavilerde son derece büyük ilerlemeler kaydediliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; cerrahi mikroskobun kullanımı bir standart haline gelmiş durumda. Bazı tümörlerin çıkartılmasında intraoperatif MR kullanımı önemli katkılar sağlıyor. Eskiye göre cerrahi girişime bağlı komplikasyonların oranı çok azaldı.

Kemoterapi (ilaçlı tedavi)
İlaçlı tedaviler alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydediliyor. Genellikle kötü huylu tümörlerde kullanılan kemoterapiler hastaların yaşam süresini uzatıyor, bazen de tamamen iyileşme sağlıyor. Ancak bazen özellikle hipofiz bezi tümörlerinde olduğu gibi iyi huylu tümörlerde de ilaç tedavilerine ihtiyaç duyuluyor.

Radyasyon (ışın tedavisi)
Radyasyonun beyin tümörlerinde kullanılması çok uzun bir geçmişe sahip. Buna ek olarak radyocerrahi adı verilen Gamma Knife, CyberKnife radyocerrahisi gibi yöntemler de beyin tümörü tedavisinde kullanılabiliyor.